Privacyverklaring

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VOER BEWUST, een webshop van Hondentrimsalon Suzanne, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOER BEWUST, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VOER BEWUST verstrekt. VOER BEWUST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-   Uw voor- en achternaam

-   Uw adresgegevens

-   Uw telefoonnummer

-   Uw e-mailadres

-   Uw rekeningnummer

-   Uw IP-adres

 WAAROM VOER BEWUST GEGEVENS NODIG HEEFT

VOER BEWUST verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VOER BEWUST uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u gegeven opdracht, doorgaans bestaande uit levering van diervoeding.

HOE LANG VOER BEWUST GEGEVENS BEWAART

VOER BEWUST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VOER BEWUST verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VOER BEWUST worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.voerbewust.nl. VOER BEWUST gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VOER BEWUST maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VOER BEWUST bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VOER BEWUST te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VOER BEWUST heeft hier geen invloed op.

VOER BEWUST heeft Google geen toestemming gegeven om via VOER BEWUST verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hondentrimsalonsuzanne.nl. VOER BEWUST zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VOER BEWUST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VOER BEWUST maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VOER BEWUST verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VOER BEWUST op via info@hondentrimsalonsuzanne.nl.  

https://www.voerbewust.nl is een website van Hondentrimsalon Suzanne. 

Hondentrimsalon Suzanne is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Rijnsburgerweg 92, 2671LD Naaldwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27273579

Telefoon: 06-13302690

E-mailadres: info@hondentrimsalonsuzanne.nl